Πλήρης ανακαίνιση των εγκαταστάσεών μας

20 Μαρτίου 2023

Τον Ιανουάριο 2021 ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των εγκαταστάσεών μας στη Σίνδο/Θεσσαλονίκης. Η αναβάθμιση των μηχανημάτων του χώρου παραγωγής και η νέα διαρρύθμιση των χώρων αποθήκευσης προσέδωσε τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό για τον ποιοτικό έλεγχο και διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συνεργάτες που βοήθησαν στην υλοποίηση ενός σημαντικού βήματος προς τη θετική εξέλιξη της εταιρείας.