Εγκαταστάσεις

Η παραγωγή των προϊόντων, όσο και η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιούνται στη νέα, σύγχρονη μονάδα παραγωγής της εταιρείας μας στη Σίνδο, Θεσσαλονικής.